QUINTUS & STUDIE

Stuur een mailtje naar [email protected]

QUINTUS & STUDIE

Naast dat Quintus dé plek is om elke week te borrelen, te feesten en vriendschappen voor het leven op te bouwen, is het ook de plek die bijdraagt aan je studie en ontwikkeling. Binnen Quintus is er aandacht voor je studievoortgang; je bent immers naar Leiden gekomen voor je studie. Disputen bieden veel ruimte voor het ontwikkelen van een goed ritme, individuele studiebegeleiding en tips. Door samen te studeren houdt men elkaar scherp. Door de dispuutsstructuur vind je altijd wel iemand die al meer weet over jouw studie of keuzevakken en jou zo kan helpen door advies en tips te geven.

Op Quintus wordt rekening gehouden met de studieverplichtingen van eerstejaars (en ouderejaars) die studeren aan de Hogeschool en de Universiteit om de overgang van scholier naar student zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het Quintus kalenderjaar wordt afgestemd op de tentamens en de verwachtingen die Quintus heeft van haar leden zullen nooit overlappen met studieverplichtingen. Zo zal het lidmaatschap van de vereniging nooit in de weg staan van optimale studieresultaten. Daarnaast worden er elk jaar op Quintus cursussen aangeboden zoals tentamentrainingen en reanimatiecursussen om je klaar te stomen voor elke mogelijke situatie.