Quintus &
CARRIERE

Slapen in een Quintus-huis? Stuur een mailtje naar [email protected]

Carrière


Quintus heeft veel meer te bieden dan alleen borrelen en feesten op de sociëteit, je bent natuurlijk naar Leiden gekomen om te studeren! Hier wordt binnen Quintus dan ook genoeg aandacht aan besteed. Binnen onze disputen kunnen ouderejaars je begeleiden in je studie zodat je je eerste jaren goed door komt. Naar mate je ouder wordt kunnen de contacten die je op Quintus hebt opgedaan je ook helpen aan een stage of zelfs een baan! Daarbij worden door de carrièrecommissie ‘Quest’ carrièregerichte activiteiten georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn lezingen voor de borrels en inhousedagen. Omdat wij door onze dispuutsstructuur een zeer betrokken reünistenbestand hebben kunnen wij onze interessante en succesvolle reünisten actief betrekken bij onze carrière evenementen. Zo wordt jaarlijks in samenwerking met de Stichting Reünisten Quintus de ‘Qarrièredag’ georganiseerd waar reünisten hun ervaring met het starten van hun carrière komen delen met Quinten die op het punt staan hun eigen carrière in te stappen.